การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

วันที่ 16 กย.63 เวลา 10.30 น. – 13.30 น. รพ.สต.เมืองพล รับคณะประเมินเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (PC) จากคณะทีม รพ.ขอนแก่น / สสจ.ขอนแก่น และเครือข่ายต่างๆ ในการประเมินครั้งนี้ นำโดย ผอ.รพ.สต.วชิราวุธ ผลบุญภิรมย์และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เมืองพล นายก.อบต./ปลัด อบต./ผอ.รร. พร้อมเครือข่ายสุขภาพตำบลเมืองพล ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน