กิจกรรมช่วงปีใหม่

รณรงค์เฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่และคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
พร้อมเยี่ยมด่านตรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในช่วงปีใหม่