กิจกรรมวัดใจเด็กวัยเรียน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดกิจกรรมสัญจรท้าลองวัดใจเด็กวัยเรียน ร้อยแก่น สารสินธุ์
โดยมีวัตถุปะรสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและด้านการศึกษารวมทั้งพัฒนาคลินิค DPAC ของโรงพยาบาล โดยกำหนดเป้าหมายในอำเภอที่มีเด็กวัยเรียนเริ่มอ้วน
ณ.ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ อำเภอพล