ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต”

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต”
ในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานที่ผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคภาชนะบรรจะปิดสนิท น้ำแข็ง
อบรม วันที่ 25 พ.ย.64 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ถ.เลียบทางรถไฟ อ.พล จ.ขอนแก่น
หมายเหตุ การอบรมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น