คัดกรองผู้เข้าเกณฑ์ทหาร

วันที่ 8-9 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในสังกัด ร่วมกันเข้าคัดกรองผู้เข้าคัดเลือกเกณฑ์ทหาร
ประจำปี 2564
ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล