งานกุ้มข้าวใหญ่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางทัศนีย์ ทินราข สาธารณสุขอำเภอพล
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมเปิดงาน บุญประเพณี กุ้มข้าวใหญ่
โดยมีท่านนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราขการ พ่อค้าประชาชนมาร่วมงาน
ณ.ลานที่ว่าการอำเภอพล