จ่ายยาโรคเรื้อรัง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 รพ.สต.หนองแวงนางเบ้าได้เปิดคลินิคจ่ายยาโรคเรื้อรัง
โดยมีผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบมารับบริการ  80 ราย พบแพทย์ 23 ราย
โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพลเข้าร่วมตรวจคนไข้