ฉีดวัคซีนเชิงรุก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-11.00น. นายชุวิทย์ ชำนิงาน สสอ.พล และนายวชิราวุธ ผลบุญภิรมย์ ผช.สสอ.พล มอบหมายให้นางสมเพียร ประภาการ ผอ.รพ.สต.หนองมะเขือ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19  เชิงรุกเข็ม1 ร่วมกับรพ.พล ณ.บ้านหนองมะเขือ มีผู้มารับบริการ จำนวน 160 ราย ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 2 ราย