ฉีดวัคซีนเชิงรุก

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. นายชุวิทย์ ชำนิงาน สาธารณสุขอำเภอพล นายวชิราวุธ ผลบุญภิรมย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพล มอบหมายให้ นางปัณณพร หนองแก ผอ.รพ.สต.เพ็กใหญ่ หัวหน้าทีมพร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เพ็กใหญ่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ที่วัดประทุมวัน ม.1ต.เพ็กใหญ่ มีผู้มารับบริการทั้งหมด 208 คน
-ผู้สูงอายุ 49 คน
-กลุ่มโรค 37 คน
-ปชช.ทั่วไป 199 คน