ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วันที่ 30 มิ.ย. 65 เวลา 08.30 น.-12.00 น. นางปัณณพร หนองแก  ผอ.รพ.สต.เพ็กใหญ่ และ อสม. ได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เชิงรุก ให้กับกลุ่มเป้าหมาย บ้านทุ่งแค และบ้านหนองสะแบง  มีผู้มารับบริการทั้งหมด 148 คน