ฉีดวัคซีน

วันที่ 26 กันยายน 2564 คณะเจ้าหน้าที่จะโรงพยาบาลพล
ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่ ในเขตพื้นที่
ตำบลหัวทุ่ง ตำบลโสกนกเต็น โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการ