ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

คณะ จนท.รพ.สต.เมืองพล ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านชาดอำนวย ม.11 ต.เมืองพล เป็นจำนวน 5,000 บาท