ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน

วันนี้ 11 มี.ค. 2562 ที่ รพ.สต.เมืองพล ได้มีการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน ให้กับประชาชนในพื้นที่

เพื่อให้สามารถควบคุมประชากรที่เป็นโรคเบาหวานความดันได้