ตรวจร้านค้าในชุมชน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ รพ.พล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองแวงโสกพระ อสม.หนองแวงโสกพระ ออกสำรวจร้านค้า หมู่ 10 บ้านหันน้อย ต.หนองแวงโสกพระ จำนวน 7 ร้าน โดยออกสำรวจยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง อาหาร พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการขายยา การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เลข อย. วันหมดอายุ ฉลาก  คุณภาพสินค้า ร้านค้าให้ความร่วมมือ พร้อมร้านค้าสะท้อนข้อมูลการซื้อของผู้บริโภคในชุมชน