ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางทัศนีย์ ทินราช สาธารณสุขอำเภอพล
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เดินทางให้ความรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 19
ให้ร้านค้าร้านอาหารในเขตอำเภอพล รู้จักป้องกันและปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด