ตรวจร้านอาหาร

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 20.00 น. – 22.00 น. นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล นายชุวิทย์ ชำนิงาน สาธารณสุขอำเภอพล อำนวยการให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครองที่ว่าการอำเภอพล สถานีตำรวจภูธรพล ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการร้านอาหาร ในการบังคับใช้ประกาศจังหวัดขอนแก่น และได้ให้คำแนะนำ ตามมาตราการ Thai Stop Covid , Covid Free Setting  เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอพล โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยดียิ่ง