ตรวจหาสารเสพติด

วันนี้ 16กพ.63 นางทัศนีย์ ทินราช สาธารณสุขอำเภอพล มอบหมายให้
นายปวริศร์ เสนาบริพัฒน์ เป็นตัวแทน ร่วมกับ สำนักงานปกครอง  สภ.พล รพ.พล เข้าทำการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ของพนักงานโรงงานไนซ์แอพพาเรล อ.พล
จำนวนผู้รับการตรวจทั้งหมด 358 คน