ตรวจหาสารเสพติด

ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ร่วมกับกรมการปกครองอำเภอพลเข้าตรวจปัสสาวะ

กำนัน ผูัใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ในวันประชุมประจำเดือนเพื่อเป็นการป้องปรามยาเสพติด

ในวันที่ 1 มี.ค. 2562

ณ. ห้องประชุมอำเภอพล