ตรวจเบาหวาน

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 จนท.รพ.สต.หัวทุ่ง และ อสม. ร่วมกันให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เพื่อประเมินสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564  จำนวน 58 คน และได้ทำข้าวต้มแพทย์วิถีธรรมให้แก่ผู้รับบริการได้ทานด้วย