ตรวจ ATK

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 ทางทีม SRRT ตำบลเพ็กใหญ่ ได้รับแจ้งจากศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอพล
ว่าพบผู้ป่วย RT-PCR 1 ราย
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เพ็กใหญ่ ได้ออกปฏิบัติการสอบสวนโรค และค้นหากลุ่มเสี่ยงสูงเพิ่มเติม
ผลการค้นหากลุ่มเสี่ยงสูง บ้านสระบัว ม.1 ต.เพ็กใหญ่
– พบ กลุ่มเสี่ยงสูงเป็นบุคคลในครอบครัว และผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยจำนวน 6 ราย
-ตรวจ ATK วันที่ 26ธ.ค.2564 จำนวน 6ราย ไม่พบเชื้อทั้งหมด
-แนะนำให้กักตัวสังเกตอาการ 14 วัน