ต้อนรับคณะประเมิน Palliative care

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.- 10.30 น. ท่านสสอ.พล ร่วมต้อนรับทีมคณะกรรมการเยี่ยมประเมินความพร้อมจากจังหวัดขอนแก่น สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative care) เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน Palliative care ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมพลพลานุสรณ์ ชั้น 2 รพ.พล หลังจากนั่นทีมคณะกรรมการเยี่ยมประเมินจึงได้แยกย้ายเพื่อลงพื้นที่หน้างานจริงต่อไป
ต้ิน