ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ร่วมกับ รพ.สต.เพ็กใหญ่ ร่วมต้อนรับ ท่านคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะศึกษาดูงานจากประเทศเมียนมาร์ ศึกษาดูงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ณ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่