ถวายพระพร 28 ก.ค.63

วันที่  24 กรกฎาคม  2563 คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ณ.หอประชุมอำเภอพล