นายอำเภอออกเยี่ยมผู้ป่วย

วันที่ 27 พ.ค. 2563 ท่านนายอำเภอพล ท่านนายก อบต โสกนกเต็น ท่านกำนัน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ อสม. จนท. ต.โสกนกเต็น ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ พร้อมมอบถุงยังชีพ และประเมินการช่วยเหลือ ด้านเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย การช่วยเหลือด้านอื่นๆ