นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นปลูกต้นรวงผึ้ง

นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มาปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์รัชการที่ 10 โดยมีท่านนายอำเภอ ท่านศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์

และ นายแพทย์ประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล ร่วมต้อนรับ 

ณ. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล และ โรงบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่งในเขตอำเภอพล