นำเสนองานวิชาการ

นายบุญถม ชัยญวน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพล เข้าร่วมประชุมและนำเสนองานวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562

ณ. โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา

ในวันที่ 9-11 กันยายน 2562