รับบริจาคโลหิต

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางทัศนีย์ ทินราช สาธารณสุขอำเภอพล
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกับสภากาชาติไทย จังหวัดขอนแก่น
เปิดรับบริจาคเลือด มีประชาชนในเขตพื้นที่มารับบริการ
การรับบริจาคโลหิต
– ผู้รับบริจาคโลหิตจำนวน 150 คน
– ผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ 7 คน
– บริจาคดวงตา 8 คน
– บริจาคอวัยวะ 8 คน
– ปริมาณโลหิต 60,000 cc.
โดยมีท่านนายอำเภอพล กิ่งกาชาดอำเภอพล ร่วมอำนวยความสะดวก
ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล