ประกวด อสม.ดีเด่น

วันนี้ 9 ธค. 62 นายพิชิต คำภาเกะ ผอ. รพ.สต.โสกนกเต็น

พร้อมด้วยตัวแทน อสม. ทีมงาน อสม. เข้าประกวด อสม.ดีเด่น ที่ขอนแก่น

นายบุญถม ชัยญวน ผช.สาธารณสุขอำเภอพล ร่วมเป็นกำลังใจให้ท่านและทีมงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายครับ