ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
** รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

 

*** ไฟล์รูปแบบ PDF Download