ประชุมประจำเดือน ม.ค. 2564

วันที่ 6 มกราคม 2564 นางทัศนีย์ ทินราช สาธารณสุขอำเภอพล
ได้นัดประชุมประจำเดือน โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม
ปรึกษาหารือการทำงาน ประเด็นต่าง ๆ ที่จะดำเนินการขับเคลื่อน
ณ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโสกพระ