ประเมินโรงมหรสพ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางทัศนีย์ ทินราช สาธารณสุขอำเภอพล
ได้มอบหมายให้ นายปวริศร์ เสนาบริพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เข้าประเมินโรงมหรสพ (โรงหนัง) ที่ห้างโลตัส สาขาอำเภอพล
โดยมีท่านรองผู้ว่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประเมินด้วย