ประเมิน รพ.สต. ติดดาว

วันที่16กค.63 ออกประเมิน รพ.สต.ติดดาว ได้แก่ รพ.สต.หนองแวงโสกพระและรพ.สต.โสกนกเต็น