ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อม

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 นายเพชร สุพพัฒกุล นายอำเภอพล นางทัศนีย์  ทินราช สาธารณสุขอำเภอพล นายประวีร์ คำศรีสุข  ผอ.รพ.พล   ได้เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอพลเป็นการด่วนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแบบน่าเป็นห่วงและอำเภอพลมีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งหารือกรณีจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลพล สาธารณสุขอำเภอพล    สถานีตำรวจภูธรพล กำนัน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตัวแทนสถานศึกษาทั้งภาครัฐภาคเอกชนตัวแทนภาคประชาชนได้เข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพียง  ตามมาตรการด้านสาธารณสุข
ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล