ร่วมพิธีลงนาม MOU

ท่าน บุญส่ง แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล เข้าร่วมใน

พิธีลงนาม MOU การดำเนินงานป้องกันควมคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ระหว่าง
สคร. ที่ 7 ขอนแก่น อบต.เมืองพล และหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ในวันที่ 29. พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อบต.เมืองพล