รณรงค์ทำความสะอาด

สสอ.พล  รณรงค์ล้างส้วม รับวันสงกรานต์  ตลาดสดเมืองพล  บขส  สถานีรถไฟ