รพ.สต.โคกสง่า รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 26 มิถุนายน 2563
เวลา 9.00-11.00 น. ผอ.รพ.สต.และ เจ้าหน้าที่รพ.สต.โคกสง่า ร่วมกับนายรังสิทธิ์ เสถียรวิทวัส นายกองค์การบริการส่วนตำบลโคกสง่า นายสานิตย์ ใจตาง กำนันตำบลโคกสง่า ร่วมกับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน จิตอาสา คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวงมน และทีม อสม. ประชาชนตำบลโคกสง่าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์และทำความสะอาดด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมรอบๆหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก