รดน้ำขอพร ท่านหัวหน้า สสอ.พล

เนื่องในวันสงกรานต์ ท่านหัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขได้ทำการสงน้ำพระ และให้ราชการ พนักงานเข้ารดน้ำดำหัวขอพร