รพ.สต.ติดดาว

ในวันที่ 17 มิ.ย. 2562 คณะผู้ตรวจได้เข้าประเมิน รพ.สต. ติดดาว ที่ รพ.สต. ฮ่องหอย และ รพ.สต. ลอมคอม

โดยมี ท่าน ประธานเครือข่าย อ พล นพ ประวีร์ คำศรีสุข ,ท่าน สสอ พล หัวหน้าบุญส่ง. แสนสุข และทีมงานพี่เลี้ยง cup พล , ผอ รพ สตทุกแห่งรวมถึง พี่น้องสาสุข พล ทุกท่าน ได้มาร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ ในการประเมิน รพ สต ติดดาว