รับคณะผู้ตรวจราชการ

โรงพยาบาลพล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล

ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง นำโดยท่าน ดร.นพ.อิทธิพล  สูงแข็ง

ณ  ห้องประชุม พลพลานุสรณ์  โรงพยาบาลพล

ในวันที่ 6 มี.ค. 2562