รับเสด็จ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมต้อนรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงเททอง ณ วัดจันทรัตนาราม (พระธาตุเมืองพล) ชุมชนหนองแวง ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น