รับโล่ พชอ. RTI

นายแพทย์ประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล
นายบุญถม ชัยญวน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพล และคณะเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมรับโล่ พชอ.ดีเด่น RTI 
ณ. โรงแรมริมบึง จังหวัด กาฬสินธุ์