รายงานวัคซีน บ้านฮ่องหอย

รายงานยอดฉีดวัคซีนโควิด-19
รพ.สต.บ้านฮ่องหอย วันที่ 26 พ.ค.2565
-เข็มที่1 Pfzer จำนวน 1 คน
-เข็มที่ 2 pfizer จำนวน 5 คน
-เข็มที่ 3 pfizer จำนวน 22 คน
-เข็มที่ 4 pfizer จำนวน 0 คน
รวมทั้งหมด 29 คน