ร่วมคัดกรองผู้เข้าคัดเลือกเกณฑ์ทหาร

วันที่ 30 ก.ค. 2563 เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. ในสังกัดอำเภอพลเข้าร่วมคัดกรองผู้ที่เข้าคัดเลือกเกณฑ์ทหารในเขตอำเภอพล
โดยมีการวัดอุณหภูมิ ติดสติ๊กเกอร์ เจลล้างมือ ให้แก่ผู้ที่เข้าคัดเลือกเกณฑ์ทหาร เพื่อเป็นการป้องกันโรคไวรัสโควิด19
ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล