ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม

ท่าน รักษาการสาธารณสุขอำเภอพล และคณะเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.เพ็กใหญ่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบดีเด่น ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการเเพทย์ทางเลือกระดับประเทศ ประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น