ร่วมถวายกฐินสามัคคีอำเภอพล

วันที่ 29 ตุลาคม 2563
นางทัศนีย์ ทินราช สาธารณสุขอำเภอพลได้นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมถวายกฐินสามัคคี
ทอดถวาย​ ณ​ วัดเวฬุการาม​ หมู่ที่ 1 บ้านโจดหนองแก​ ตำบลโจดหนองแก​ อำเภอพล
โดยมีท่านนายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพลเป็นประธาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ
เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก