ร่วมแสดงมุทิตาจิต

ร่วมแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ

ในอำเภอพลของเรามี พี่กุศล เหมือนมาตย์ ที่เกษียณอายุราชการด้วย