ลงนาม MOU

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายชุวิทย์ ชำนิงาน สาธารณสุขอำเภอพล ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU)กับ เทศบาลเมืองเมืองพล  โรงพยาบาลพล สถานศึกษา ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย/สปา ในการดำเนินงาน Covid Free Setting ในรูปแบบ New Normal โดยเริ่มจากในเขตเทศบาลฯและจะขยายให้เต็มพื้นที่อำเภอพล เพื่อรองรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาลต่อไป