ลงพื้นที่ สอบสวนโรค

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวชิราวุธ ผลบุญภิรมย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพล มอบหมายให้ จ่าเอกพิชิต คำภาเกะ ผอ.รพ.สต.โสกนกเต็น หัวหน้าทีมสอบสวนโรค ลงพื้นที่ตรวจ ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 101 ราย โดยทีมจากโรงพยาบาลพลร่วมกับทีม SRRT สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ร่วมกันตรวจเชิงรุก และออกพื้นที่สร้างความตระหนักรู้ในการเฝ้าระวัง แยกกัก ในชุมชน ณ บ้านโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น