วัคซีนไข้หวัดใหญ่เชิงรุก

วันที่ 29 มิ.ย. 65 เวลา 08.30 น.-12.00 น. นางปัณณพร หนองแก  ผอ.รพ.สต.เพ็กใหญ่ และ อสม. ได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เชิงรุก ให้กับกลุ่มเป้าหมาย บ้านนายาง บ้านโนนแต้ และบ้านโคกกลาง  มีผู้มารับบริการทั้งหมด 108 คน