วันพยาบาลแห่งชาติ

21 ตุลาคม “วันพยาบาลแห่งชาติ” และรวมถึงเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการพยาบาลไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจด้วยพระเมตตาในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของพสกนิกรทั่วประเทศ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล
นำโดยนางทัศนีย์ ทินราช สาธารณสุขอำเภอพล พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในสังกัด
ได้จัดพิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติ
ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล
เสร็จพิธีได้นำคณะเจ้าหน้าที่ ไปทำบุญที่วัดบ้านเก่างิ้ว